BEDRIJVENGIDS   |   BOLLYWOOD   |   DANCE   |   DATING   |   FORUM   |   HINDU   |   ISLAM   |   REALTONES   |   TV

De Surinaamse Startpagina

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

White Beach Suriname, Paramaribo

Kindermisbruik in Suriname Afdrukken E-mail
Beleidsmakers en DNA-leden worden zelfs gezien als dé verantwoordelijken voor het groter worden van het aantal daders die minderjarigen misbruiken. Deskundigen pleiten voor een discussie over seksuele moraal en een bewustwordingscampagne binnen de samenleving.Een van de personen die zich al jaren inzet tegen dit fenomeen is Lilian Ferrier, directeur van het Bureau Kinderontwikkeling, BKO.

Zij geeft aan al vanaf 1996 te vragen om aanpassing van de wet- en regelgeving op het gebied van kindermisbruik. Echter tot de dag van vandaag zonder verbetering. Ook zij wijst beleidsmakers en DNA-leden aan als degenen die ervoor verantwoordelijk zijn dat kindermisbruik bestaat, omdat zij dit toelaten. “Ze zijn met allerlei andere dingen bezig, maar dit van onze kinderen willen ze niet oppakken. Elk jaar schrikken we van de hoge cijfers van kindermisbruik, maar er wordt verdorie niets aan gedaan,” benadrukt ze zichtbaar geïrriteerd.

Het is volgens de psycholoog Harry Mungra belangrijk dat de samenleving bewust moet worden van deze misstanden met minderjarigen. Behalve dat de voorlichting intensiever moet worden aangepakt, zullen ook meerdere actoren betrokken moeten worden bij het terugdringen van dit fenomeen. "Als je blijft zwijgen ben je ook medeplichtig." Mungra geeft leiding aan het Pedagogisch Psychologisch Adviesbureau en komt regelmatig in contact met seksueel misbruikte kinderen. Hij pleit voor een pittige discussie binnen de samenleving over seksuele moraal.

Zowel Jenny Simons, Ruth Wijdenbosch, Orpheu Marengo als Hariëtte Ramdien zijn zich ervan bewust dat het parlement een actievere rol moet gaan spelen bij de bescherming van kinderen tegen seksueel misbruik. De regering moet onder druk worden gezet om op korte termijn met conceptwetten te komen. Indien deze uitblijven, moet het parlement de koppen bij elkaar steken en zelf met initiatiefwetten op dit stuk komen.

"We moesten allang die actievere rol hebben ingenomen. De assemblée moet op haar kop gaan staan en zeggen: ‘Regering de gevallen nemen toe en de maatregelen moeten nu meteen komen’", vindt Ramdien. Volgens Simons heeft ze zo'n drie maanden geleden een brief aan de leiding geschreven waarin ze rapportage vraagt van de parlementaire ‘Commissie Vrouwen - en Kinderrechten’ die in februari 2006 is ingesteld. Deze commissie moest onder andere een inventarisatie plegen van welke maatregelen er zowel van regerings- als parlementszijde allemaal getroffen zijn en moeten worden getroffen om de kinderen tegen seksueel misbruik te beschermen. Simons betreurt het dat ze tot nu toe geen reactie op dit schrijven heeft gekregen, en naar haar weten is de commissie nog nooit bijeen gekomen.

Commissievoorzitter Ruth Wijdenbosch spreekt dat tegen. Zij zegt dat de commissie wel "vaker" heeft vergaderd. Daarbij zijn aandachtspunten van zowel vrouwen- als kinderzaken op papier gesteld. "Ook seksueel misbruik van kinderen en het hoorrecht van kinderen is daarbij aan de orde gekomen", zegt Wijdenbosch. De commissie is nog bezig met een inventarisatie van de wetten en maatregelen die er moeten komen. In de beginfase is meer de nadruk gelegd op de positie van de vrouw en de blikken zijn nu gericht op die van de kinderen. "Ik geef toe dat we niet klaar zijn met het werk en dat er heel veel gedaan moet worden, zeker wat seksueel misbruik van kinderen betreft", zegt Wijdenbosch.

Marengo vindt dat het parlement "heel veel" werk te doen heeft. Ook zij wil antwoord van de regering waarop de conceptwet controle op opvangtehuizen is blijven steken. Marengo is lid van de commissie van rapporteurs die adviezen moet uitbrengen over de Wet Hoorrecht voor kinderen. Ferrier betwijfelt het dat met de huidige voorzitter Paul Somohardjo de aanpassing zal plaatsvinden, daar die, herinnert zij, ook een berechting van een zedenzaak op zijn naam heeft staan. De BKO-directeur vindt dat ouders meer eisen moeten stellen over de veiligheid van hun kinderen. In het geval van schoolbuschauffeurs, moeten de ouders erop staan dat een chauffeur een bewijs van goed gedrag van de politie overlegt. Ook moet er gekeken worden hoe zo iemand is in de omgang met kinderen. Ferrier pleit voor meer voorlichting gericht op de ouders, daar die de eerste verantwoordelijke zijn als het hun kroost betreft.-. ‘Weet met wie en waar je kinderen zijn’ Die mensen zijn gestoord en horen niet hier op aarde thuis", zegt Audrey Moor verbijsterd als zij hoort dat ook schoolbuschauffeur zich schuldig maken aan het misbruiken van jonge kinderen. Moor stuurt haar zeven jaar oude zoon al vier jaar met de schoolbus naar school. "Deng Suma na law s'ma. De dag waarop een buschauffeur mijn kind aanraakt , gaat de rechter mij moeten veroordelen. Mi e kap kap a man of a vrouw dati so furu tak yu no o mang herken deng'. Ik maak geen grappen met zulke zaken. Ik zeg me jongen altijd dat niemand aan zijn fluitje of zijn billetje mag. En indien het gebeurt dan moet hij het me vertellen".

Angela Grot meent dat het de schuld van de Overheid is dat zulke zaken zich nog voordoen. Volgens haar zou er meer concrete regelgeving moeten komen om deze kwetsbare groep burgers te beschermen. "De regering moet wetten maken om het seksueel misbruik van kinderen tot het verleden te laten behoren", vertelt zij zichtbaar emotioneel. Het kan nog steeds niet bij haar erin dat mensen gewoon, zonder vergunning, schoolbuschauffeur worden of een crèche beginnen. "Halfgare mensen staan een dagje op en worden schoolbuschauffeur of beginnen met een oppashuis". Omdat deze mensen met kinderen bezig zijn, moeten zij volgens Grot, psychologisch getest en gescreend worden. Pas hierna zouden zij in aanmerking kunnen komen voor een vergunning. Ook moet de pg een antecedentenonderzoek van die mensen doen. Ze hekelt het dat oppashuizen als paddestoelen uit de grond verrijzen en niemand die dat controleert. “Jong Suriname wordt voor de haaien gegooid", merkt Grot geïrriteerd op. Zij doet een beroep op ouders om hun kinderen niet aan de eerste, de beste schoolbuschauffeur of oppashuis toe te vertrouwen. "Weet met wie en waar je kinderen zijn. Al moet jij zelf een onderzoek instellen naar die personen", meent zij.

Bron: Indian Feelings Bollywood Nieuws, India Nieuws Suriname Nieuws!